Viderus

Wie we zijn en wat we doen

Viderus is als landelijke arbeidsbemiddelaar gespecialiseerd in het opleiden en plaatsen van werkzoekenden. Wij doen dit vanuit onze missie samen bouwen aan de toekomst. Een toekomst waarin iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.

 

Samenwerkingspartners
Wij werken nauw samen met het UWV, werkgevers, re-integratiebedrijven en scholingspartners. Samen begeleiden we de kandidaat naar passend werk, zodat deze weer een goede start kan maken in zijn of haar loopbaan. Ons streven is een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Doelgroep
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen in aanmerking voor een scholingstraject met baangarantie. Hiertoe behoren mensen die een WIA, WGA, WAO, Wajong of bijstandsuitkering ontvangen of mensen die in de Ziektewet zitten of deelnemen aan een re-integratietraject 2e spoor.

Werkveld
Wij bemiddelen werknemers voor de volgende sectoren:
-   Schoonmaaksector
-   Klanten contact centra
-   Personenvervoer

- Logistiek